Přihlásit se
Anglický jazyk
Při platbě na pololetí:
480,- / 45 min lekci
Při platbě na konci měsíce*:
530,- / 45 min lekci
Český jazyk
Při platbě na pololetí:
400,- / 45 min lekci
Při platbě na konci měsíce*:
440,- / 45 min lekci
Matematika
Při platbě na pololetí:
400,- / 45 min lekci
Při platbě na konci měsíce*:
440,- / 45 min lekci
Příprava na přijímací zkoušky
Při platbě na pololetí:
400,- / 45 min lekci
Při platbě na konci měsíce*:
440,- / 45 min lekci
*Při platbě na konci každého měsíce je možné uplatnit 10% sourozeneckou slevu pro oba z nich.